Zniżka czesnego na rok akademicki 2019/2020

ZNIŻKA CZESNEGO NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZE WZGLĘDU NA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE

Studenci starający się o uzyskanie zniżki czesnego powinni: 

  1. „Podpiąć” przedmioty w USOSweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia.
  2. Złożyć podanie w USOSweb do Dziekana z prośbą o przyznanie zniżki czesnego (podpisane podanie należy dostarczyć do Sekcji Studenckiej).

NIEPRZEKRACZALNY termin składania dokumentów to 23 września 2019 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 21 października 2019 r.

Pierwszą ratę czesnego za semestr zimowy 2019/2020 należy uiścić do dnia 30.09.2019 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Suma udzielonych zniżek nie może przekroczyć 1/3 wysokości jednego pełnego czesnego na każdym roku studiów. Minimalnym wymaganiem jest otrzymanie średniej z ocen powyżej 4,5. Zniżek udziela Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

 

Opublikowano: 11 czerwca 2019 r.

Posted in Bez kategorii.