Egzaminacyjna sesja semestru letniego 2019/20

 • Podstawy etyki ochrony zwierząt
  Dr Zuzanna Toeplitz
  28.06.2020, godz. 14.00
 • Zoologia ogólna, ze szczególnym uwzględnieniem kręgowców
  Dr Magdalena Tilszer
  27.06.2020, godz. 12.00
 • Metody opisu i analizy zachowania
  Dr Klaudia Modlińska
  4.07.2020, godz. 16.00
 • Podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej
  Dr hab. Wojciech Dragan
  5.07.2020, godz. 12.00 ( i ew. 14.00 jeśli będzie podział na grupy)
 • Psychologia porównawcza
  Prof. dr hab. Wojciechy Pisula
  28.06. 2020, godz. 10.00

II Rok

 • Podstawy chowu i hodowli zwierząt
  Dr Małgorzata Maśko
  4.07.2020, godz. 10.00
 • Rehabilitacja oraz podstawy fizjoterapii zwierząt
  Dr Paulina Zielińska
  27.06.2020, godz. 11.00
 • Wprowadzenie do ilościowych metod analizy zachowania
  Dr Paweł Mazurkiewicz
  5.07.2020 , godz. 18.00
Posted in Bez kategorii.