O studiachDla kogoSylwetka absolwentaKadra

Nasze studia mają charakter interdyscyplinarny i łączą zdobycze naukowe i dokonania z różnych obszarów tzw. „behavioral science“. Program studiów zawiera wiedzę z dziedziny nauk społecznych, biologicznych i rolniczych. Współpracujemy z wybitnymi naukowcami i dydaktykami z różnych jednostek naukowych, ale także z uznanymi praktykami szkolącymi zwierzęta oraz profesjonalnie zajmującymi się modyfikacją zachowań problemowych u zwierząt.

Niewątpliwym atutem jest fakt, że kierunek jest realizowany na Wydziale Psychologii UW, który zawsze był nastawiony na realizację badań naukowych według najwyższych standardów i wykorzystywanie ich wyników w programach dydaktycznych. Dostęp do szerokiego grona specjalistów z dziedziny psychologii daje duże możliwości łączenia umiejętności z zakresu psychologii człowieka (np. prowadzenia rozmowy psychologicznej czy interwencji psychologicznej), ze znajomością zachowań zwierząt i umiejętnością rozpoznawania i zaspokajania ich potrzeb oraz eliminacji zagrożeń takich jak zachowania agresywne zwierząt wobec ludzi.

W założeniu mają być to studia, na których studenci będą mogli skonfrontować się z wiedzą naukową, przy czym zależy nam na tym, by wiedza teoretyczna była osadzona w działaniach praktycznych poprzez obudowanie zajęć akademickich (kadra naukowa) zajęciami ćwiczeniowymi realizowanymi w terenie (również przez praktyków).

Psychologią zwierząt zajmujemy się także w kontekście interakcji człowiek – zwierzę oraz przepisów związanych z dobrostanem zwierząt.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w obszarach związanych z:

 • Konsultacjami i udzielaniem pomocy w zakresie kształtowania zachowań pożądanych zwierząt towarzyszących.
 • Konsultacjami i udzielaniem pomocy w zakresie rozpoznawania anomalii behawioralnych, zapobiegania im i eliminowania z repertuaru zachowań zwierzęcia
 • Terapią wspomagającą z wykorzystaniem zwierząt
 • Specjalistycznym treningiem i szkoleniem zwierząt
 • Zapewnieniem dobrostanu i respektowaniem wymagań behawioralnych zwierząt.

Absolwent kierunku będzie:

 • posiadał gruntowną wiedzę z zakresu psychologii zwierząt oraz związanych z nią obszarów nauk społecznych, biologicznych i rolniczych,
 • potrafił kierować zespołami ludzkimi,
 • posługiwał się wiedzą na temat podstaw prawa w zakresie ochrony praw zwierząt,
 • znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwał się językiem specjalistycznym z wyżej wymienionych obszarów kształcenia,
 • posługiwał się techniką komputerową w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych,
 • przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kierownik studiów / kierownik merytoryczny:

Dr Anna Reinholz

 

 

KADRA

Kadrę stanowią specjaliści z różnych obszarów nauk społecznych, przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

 • prof. E. J. Godzińska (Instytut Biologii Doświadczalenej im. M Nenckiego PAN)
 • prof. W. Pisula (Instytut Psychologii PAN)
 • prof. K. ​Skwarło-Sońta (Wydział Biologii UW)
 • prof. K. Turlejski (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • dr hab. J. Czarnota-Bojarska (Wydział Psychologii UW)
 • dr hab. W. Dragan (Wydział Psychologii UW)
 • dr hab. J. Osiński (Wydział Psychologii UW)
 • dr K. Adamczyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr J. Kudła (doktor nauk weterynaryjnych)
 • dr K. Modlińska (Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii PAN)
 • dr P. Pasieka (SGGW)
 • dr A. Reinholz (Wydział Psychologii UW)
 • dr J. Radoszewska (Wydział Psychologii UW)
 • dr Z. Toepliz (Wydział Psychologii UW)
 • mgr G. Górecki (UW, stacja terenowa Urwitałt)
 • mgr J. Stefańska (grupa poszukiwawczo ratownicza, OSP Falenty, magister psychologii,)
 • mgr A. Zaborowska (UW, stacja terenowa Urwitałt)
 • inż. L. Kasperska