O studiachDla kogoSylwetka absolwentaKadra

Stosowana Psychologia Zwierząt to interdyscyplinarne studia I stopnia prowadzone przez Wydział Psychologii UW. Ich program łączy zdobycze naukowe pochodzące z pogranicza dziedzin nauk społecznych, przyrodniczych i rolniczych w obszarze tzw. „behavioral science”. Wiedza teoretyczna została osadzona w działaniach praktycznych poprzez obudowanie zajęć akademickich zajęciami ćwiczeniowymi realizowanymi w terenie (m.in. Stacja Terenowa Wydziału Biologii w Urwitałcie, ośrodki szkolenia zwierząt i inne). Psychologią zwierząt zajmujemy się także w kontekście interakcji człowiek – zwierzę oraz przepisów związanych z dobrostanem zwierząt.

Kadra naukowców i praktyków.

Współpracujemy zarówno z wybitnymi naukowcami i dydaktykami różnych jednostek naukowych, jak i z uznanymi praktykami szkolącymi zwierzęta, którzy profesjonalnie zajmują się modyfikacją zachowań problemowych u zwierząt.

Wiedza naukowa i najwyższe standardy nauczania.

Studia realizowane są na Wydziale Psychologii UW, który jest nastawiony na realizację badań naukowych według najwyższych standardów i wykorzystywanie ich wyników w programach dydaktycznych.

Wiedza i umiejętności dotyczące interakcji człowiek – zwierzę.

Psychologią zwierząt zajmujemy się również w kontekście interakcji człowiek – zwierzę. Dostęp do szerokiego grona specjalistów z dziedziny psychologii daje duże możliwości łączenia umiejętności z zakresu psychologii człowieka (np. prowadzenia rozmowy psychologicznej) ze znajomością zachowań zwierząt, umiejętnością rozpoznawania i zaspokajania ich potrzeb, czy też eliminacji zagrożeń (np. zachowania agresywne zwierząt wobec ludzi).

 

O Wydziale Psychologii UW

Wydział Psychologii UW to miejsce gdzie nowoczesna myśl naukowa łączy się z bogatą tradycją. W 2016 roku świętowaliśmy dwa jubileusze: 200-lecie istnienia Uniwersytetu Warszawskiego oraz 100-lecie powstania pierwszej katedry psychologii na UW. W tym okresie Wydział, jako instytucja kształcąca kolejne pokolenia psychologów, doświadczył bardzo intensywnego rozwoju. 

Wyróżnienia i akredytacje

Uniwersytet Warszawski oraz sam Wydział Psychologii od lat zajmują czołowe miejsca w różnego rodzaju rankingach edukacyjnych. Zdobyte przez Wydział akredytacje i certyfikaty poświadczają wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy:

 • Najlepsze studia psychologiczne w kraju w roku 2017 i 2018 według prestiżowego i rozpoznawalnego Rankingu Uczelni Akademickich „Perspektywy”.
 • Wyróżniająca ocena jakości kształcenia przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną w roku 2016 na okres 8 lat.
 • Wyróżniająca ocena aktywności badawczej i naukowej przyznawana przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. Kategoria A+).

 

 

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w obszarach związanych z:

 • Konsultacjami i udzielaniem pomocy w zakresie kształtowania zachowań pożądanych zwierząt towarzyszących.
 • Konsultacjami i udzielaniem pomocy w zakresie rozpoznawania anomalii behawioralnych, zapobiegania im i eliminowania z repertuaru zachowań zwierzęcia
 • Terapią wspomagającą z wykorzystaniem zwierząt
 • Specjalistycznym treningiem i szkoleniem zwierząt
 • Zapewnieniem dobrostanu i respektowaniem wymagań behawioralnych zwierząt.

Absolwent kierunku będzie:

 • posiadał gruntowną wiedzę z zakresu psychologii zwierząt oraz związanych z nią obszarów nauk społecznych, biologicznych i rolniczych,
 • potrafił kierować zespołami ludzkimi,
 • posługiwał się wiedzą na temat podstaw prawa w zakresie ochrony praw zwierząt,
 • znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwał się językiem specjalistycznym z wyżej wymienionych obszarów kształcenia,
 • posługiwał się techniką komputerową w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych,
 • przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Nasze studia przygotowują do pracy między innymi w:

 • ośrodkach szkoleniowych zwierząt
 • placówkach rehabilitacji i terapii z wykorzystaniem zwierząt
 • ośrodkach i szkółkach jeździeckich
 • ratownictwie medycznym
 • służbach mundurowych – wojsko, służba celna, straż pożarna, policja, służby ratownicze
 • ośrodkach opiekuńczych
 • w ośrodkach socjalnych

Kierownik studiów / kierownik merytoryczny:

Dr Anna Reinholz

 

 

Kadrę stanowią specjaliści z różnych obszarów nauk społecznych, przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

 

prof. Ewa Joanna Godzińska (Instytut Biologii Doświadczalenej im. M Nenckiego PAN)

prof. Wojciech Pisula (Instytut Psychologii PAN)
psycholog, profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii PAN, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu. Wcześniej wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się psychologią porównawczą, poszukiwaniem doznań, zachowaniami eksploracyjnymi zwierząt, reakcją na nowość oraz adaptacją do zmiany. Członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

prof. Krystyna Skwarło-Sońta (Wydział Biologii UW)

prof. Krzysztof Turlejski (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska (Wydział Psychologii UW)

dr hab. Wojciech Dragan (Wydział Psychologii UW)

dr hab. G. Karbowiak (Instytut Parazytologii PAN)

dr hab. Jerzy Osiński (Wydział Psychologii UW)

dr K. Adamczyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

dr M. Barański (SGGW)

dr J. Kudła (doktor nauk weterynaryjnych)

dr K. Modlińska (Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii PAN)

dr P. Pasieka (SGGW)

dr Anna Reinholz (Wydział Psychologii UW)
więcej informacji na stronie >>

dr Joanna Radoszewska (Wydział Psychologii UW)

dr M. Tilszer

dr Zuzanna Toeplitz (Wydział Psychologii UW)

mgr N. Andersz (Wydział Psychologii UW)

mgr Monika Folkierska-Żukowska  (Wydział Psychologii UW)

mgr G. Górecki (UW, stacja terenowa Urwitałt)

mgr B. Kaczmarczyk (mgr analityki medycznej, trener psów)

lek. wet. Eliza Anna Niemczycka

Lekarka weterynarii, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku weterynaria i Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie na kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt, publicystka, specjalistka miesięcznika Świat Koni, twórczyni i wykładowczyni Jeździeckiej Akademii Weterynaryjnej, w ramach której prowadzi m. in. warsztaty Psychologia Pracy z Koniem, właścicielka własnej stajni. Dyplom lekarza weterynarii uzyskała na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Następnie pracowała jako lekarz i pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Koni Uniwersytetu w Lipsku (Niemcy), gdzie rozpoczęła pracę nad swoją rozprawą doktorską. Obecnie prowadzi badania dotyczące występowania zaburzeń osobowości u koni. Była zawodniczką oraz trenowała konie arabskie w dyscyplinie konnych rajdów długodystansowych na poziomie zawodów rangi międzynarodowej. Eliza Anna Niemczycka to również Przodownik Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK oraz sędzia dyscypliny ujeżdżenia i skoków przez przeszkody. Jest autorką ponad 300 publikacji, jej artykuły ukazywały się m. in. w Życiu Weterynaryjnym, Weterynarii w Praktyce, Weterynarii w Terenie, Koniu Polskim. Z miesięcznikiem Świat Koni współpracuje nieprzerwanie od 2012 roku. Eliza Anna Niemczycka to również wokalistka (mezzosopran liryczny), autorka tekstów oraz muzyki. Prowadzi blog Eliza Anna Niemczycka – Konie i Śpiew.

mgr Joanna Stefańska (grupa poszukiwawczo ratownicza, OSP Falenty, magister psychologii)

mgr A. Zaborowska (UW, stacja terenowa Urwitałt)

inż. Lidia Kacperska (Pensjonat Lidkowo, Pozytywne Jeździectwo)

Zajmuje się jeździectwem od 25 lat. Jest właścicielką ośrodka Pensjonat Lidkowo w którym szkolą się jeźdźcy, a u koni rozwiązywane są problemy behawioralne. Współautorka i założycielka portalu szkoleniowego Pozytywne Jeździectwo. Pionierka i specjalistka w szkoleniu klikerowym koni, która jako pierwsza rozpowszechniała tę metodę poprzez warsztaty i szkolenia. Autorka filmów na temat behawioru i zachowań koni. Wykładała na uczelni Colegium Humanitatis, prowadziła seminaria na Cavaliadzie (2012-2015) oraz współpracowała z Akademią Hodowcy i Jeźdźca (2012-2015). Pracowała również jako anestezjolog w Centrum Zdrowia Konia (2010-2015).  Stawia na ciągły rozwój umiejętności trenerskich, współpracując z trenerami z całego świata (m.in. Joe Turner, Gyula Meszaros, Martina Bone, Małgorzata Morsztyn, Jakub Ciemnoczołowski, Katarzyna Ściborowska, Natalia Jasicka-Krugiołka, Jurek Krukowski, Viktoria Pietkiewicz, Katarzyna Łukaszewicz, Beata Fiłonowicz). Patrząc na konie dość łatwo jest jej zrozumieć czego potrzebują i jak chcą żeby z nimi postępować. „Najistotniejszą rzeczą w mojej pracy jest stworzenie przestrzeni, w której właściciel i jego koń znajdą nić porozumienia”.

lic. Sylwia Gajewska (Polska Liga Noswork, Fundacja Pomocna Łapa)
Współzałożycielka, sędzia i instruktor Polskiej Ligi Nosework. Psycholog zwierząt o specjalizacji trener psów i koni (w roku 2015 ukończyła studia I stopnia w Collegium-Humanitatis „Stosowana Psychologia Zwierząt”). Absolwentka wielu form dokształcania z zakresu kynologii. Prezes i trener w fundacji Pomocna Łapa, zajmującej się szkoleniem psów asystujących dla osób z niepełnosprawnością, prowadziła tam też zajęcia z dogoterapii oraz spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także organizowała szkolenia z posłuszeństwa. 

Obecnie prowadzi Tymczasowy Dom Wychowawczy „Mirabel”, w którym, gdy tylko ma możliwość, zajmuje się rehabilitacją psów tzw.”trudnych”, przygotowując je do adopcji (we współpracy z fundacją Boksery w Potrzebie).Właścicielka i trener w szkole Psi Niuch, w której prowadzi kursy nosework stacjonarne oraz on-line. Psami zajmuje się od ponad 20 lat, swoją przygodę zaczęła w Związku Kynologicznym zajmując się szkoleniem psów. 

Obecnie zafascynowana możliwościami psiego nosa rozwija w Polsce nową dyscyplinę kynologiczną, która zyskuje coraz większą popularność. Aktywny zawodnik nosework startuje w zawodach z Didi, pudlem Toy – w Polsce i zagranicą. Prowadziła także kursy z zakresu nosework w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Jest autorką kilku artykułów do czasopisma Dog&Sport .

Na co dzień towarzyszą jej zwierzęta różnych gatunków: 5 adoptowanych psów, 5 kotów, 1 mikroświnka, 2 jastrzebie harrisa i 2 konie. Jeśli chodzi o szkolenie psów ma bardzo zrównoważone podejście – jak sama mówi: „Moje psy nie potrafią niczego oprócz niezbędnego w życiu przywołania. Jeśli coś robię to dla zabawy i dlatego, że pies to lubi.”