logotyp wydziału, logotyp UWO STUDIACH

Stosowana Psychologia Zwierząt to interdyscyplinarne studia I stopnia prowadzone przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ich program łączy zdobycze naukowe pochodzące z pogranicza dziedzin nauk społecznych, przyrodniczych i rolniczych w obszarze tzw. „behavioral science”. Wiedza teoretyczna została osadzona w działaniach praktycznych poprzez obudowanie zajęć akademickich zajęciami ćwiczeniowymi realizowanymi w terenie (m.in. Stacja Terenowa Wydziału Biologii w Urwitałcie, ośrodki szkolenia zwierząt i inne). Psychologią zwierząt zajmujemy się także w kontekście interakcji człowiek – zwierzę oraz przepisów związanych z dobrostanem zwierząt.

 

 

Dlaczego WARTO studiować psychologię zwierząt na WYDZIALE PSYCHOLOGII UW?

 

Jeśli interesują Cię zagadnienia z zakresu:

 • Komunikacji człowiek zwierzę i roli relacji w interakcjach ze zwierzętami
 • Więzi pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem
 • Uczenia się – również tego wykraczającego poza warunkowanie
 • Temperamentu, osobowości i różnic indywidualnych u zwierząt
 • Emocji i motywacji zwierząt
 • Procesów poznawczych i umysłu zwierząt
 • Dobrostanu zwierząt z uwzględnieniem swobody do realizacji ich specyficznych gatunkowo potrzeb, także behawioralnych i subiektywnych doświadczeń, a nie tylko stanu zdrowia i podstawowych potrzeb fizjologicznych

 

TO DOBRZE TRAFIŁEŚ – to zagadnienia, którymi od dawna interesuje się właśnie PSYCHOLOGIA! Mamy więc na naszym kierunku wielu specjalistów w tych dziedzinach.

 

Przedmioty oferowane przez nasz kierunek to oczywiście szeroki zakres tematyczny i godzinowy (zachęcamy do zapoznania się z planem zajęć i liczbą godzin poszczególnych przedmiotów kierunkowych – to nas wyróżnia!)

 

 • przedmiotów kierunkowych (teoria i praktyka!) np.

zajęcia składają się z części wykładowej (pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktycy) oraz części seminaryjno-ćwiczeniowej (praktycy i dydaktycy)

o   Podstawy etologii;

o   Podstawy szkolenie zwierząt; 

o   Trening i szkolenie psów; Trening i szkolenie koni

o   Problemy behawioralne i metody modyfikacji zachowania psa, Problemy behawioralne i metody modyfikacji zachowania konia 

o   Zachowanie psa; Zachowanie konia

o   Wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej; Podstawy kynoterapii; Podstawy hipoterapii

o   Techniki psychometryczne w selekcji i ocenie zachowania zwierząt

a także fakultety np. z zachowania kota.

 

Oraz oczywiście przedmioty z obszarów:

 

 • Psychologii np.

o   Psychologia uczenia się

o   Psychologia poznawcza

o   Psychologia porównawcza

o   Elementy pomocy psychologicznej

o   Metody prowadzenia wywiadu i rozmowy diagnostycznej

 

 • Kierunków przyrodniczych, zootechnicznych i weterynaryjnych np.

o   Zoologia; fizjologia; neurobiologia

o   Chów i hodowla zwierząt, 

o   Propedeutyka medycyny weterynaryjnej; Rehabilitacja i podstawy fizjoterapia zwierząt; Pierwsza pomoc i podstawy opieki medycznej nad zwierzętami

o    

 • Prawa np.

o   Ochrona prawna zwierząt

o   Ekspertyzy sądowe i śledcze  

 

NASZE STUDIA PRZYGOTUJĄ CIĘ DO PRACY MIĘDZY INNYMI W:

ośrodkach szkoleniowych zwierząt

placówkach rehabilitacji i terapii z wykorzystaniem zwierząt

ośrodkach i szkółkach jeździeckich

ratownictwie medycznym

służbach mundurowych – wojsko, służba celna, straż pożarna, policja, służby ratownicze

ośrodkach opiekuńczych

w ośrodkach socjalnych

 

 

WYRÓŻNIENIA I AKREDYTACJE

Uniwersytet Warszawski oraz sam Wydział Psychologii od lat zajmują czołowe miejsca w  różnego rodzaju rankingach edukacyjnych. Zdobyte przez Wydział akredytacje i wyróżnienia poświadczają wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy:

 

Najlepsze studia psychologiczne w kraju w roku 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 według prestiżowego Rankingu Uczelni Akademickich „Perspektywy”.

Wyróżniająca ocena jakości kształcenia przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną w roku 2016 na okres 8 lat.

Wyróżniająca ocena aktywności badawczej i naukowej przyznawana przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. Kategoria A+).

 

wojciech pisula zdjęcie

Dzięki psychologii zwierząt zmieniamy postrzeganie świata ludzi. Taka perspektywa pozwala umiejscowić człowieka w szerszym kontekście. Współczesne badania porównawcze uświadomiły nam, że nie jesteśmy jedynymi istotami, które są obdarzone złożoną psychiką. Największa wspólnota między ludźmi a wieloma zwierzętami dotyczy sfery popędowo-emocjonalnej. Wiemy, że potrafią cierpieć, kochać, mają różnego rodzaju potrzeby związane z interakcjami społecznymi. Zatem być może zasługują na więcej, niż tylko żywienie i utrzymanie przy życiu. 

prof. dr hab. Wojciech Pisula 

 

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

kot stock zdjęcie