Egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa 2020/21 

Egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa 2020/21  Terminy egzaminów dla studentów I roku   Podstawy neurobiologii Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski 27.02.2021   godz. 10.00   Wprowadzenie do fizjologii zwierząt Prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta 28.02.2021  godz.15.00   Wprowadzenie do Psychologii Dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska 28.02.2021  godz. 12.00   Podstawy etologii zwierząt Dr hab. Jerzy Osiński 27.02.2021  godz. […]

0 komentarzy

Informacje o lektoratach języka angielskiego

Studenci uczestniczący w lektoratach w semestrze zimowym na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, chyba że wydział zdecyduje inaczej. Dotyczy to również sytuacji, w której student nie dysponuje już żetonami,  co będzie łączyło się z koniecznością uiszczenia opłaty za kolejny semestr lektoratu! Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli […]

0 komentarzy

Egzaminacyjna sesja zimowa 2020/21

Terminy egzaminów dla studentów I roku   Podstawy neurobiologii Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski 6.02.2021   godz. 10.00   Wprowadzenie do fizjologii zwierząt Prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta 7.02.2021  godz.11.00   Wprowadzenie do Psychologii Dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska 13.02.2021  godz. 12.00   Podstawy etologii zwierząt Dr hab. Jerzy Osiński 14.02.2021  godz. 12.00   Terminy egzaminów dla […]

0 komentarzy

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego i zapomogi w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje: Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku […]

0 komentarzy

[COVID-19] Strefa żółta a zajęcia stacjonarne

W związku z decyzją Rządu RP o objęciu całej Polski zasadami strefy żółtej od 10 października a także mając na uwadze głosy studentów wyrażające obawy przed zajęciami Stacjonarnymi (informacje od pojedynczych studentów oraz konsultacje ze starostami roku SPZ), zdecydowaliśmy, że najbliższy zjazd SPZ odbędzie się również w całości zdalnie dla 1, 2 i 3 roku. […]

0 komentarzy

26.09.2020 Spotkanie online z Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej i Kierownikiem studiów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.09.2020 (sobota) o godzinie 15.15 odbędzie się spotkanie online z Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej dr hab. Andrzejem Rynkiewiczem  i  Kierownikiem studiów Stosowana Psychologia Zwierząt  ze studentami  I roku kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt. Link do spotkania zostanie przesłany do Państwa przed wyznaczoną godziną .

0 komentarzy

Harmonogram sesji poprawkowej semestru letniego 2019/2020

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 2019

0 komentarzy

Egzaminacyjna sesja semestru letniego 2019/20

Podstawy etyki ochrony zwierząt Dr Zuzanna Toeplitz 28.06.2020, godz. 14.00 Zoologia ogólna, ze szczególnym uwzględnieniem kręgowców Dr Magdalena Tilszer 27.06.2020, godz. 12.00 Metody opisu i analizy zachowania Dr Klaudia Modlińska 4.07.2020, godz. 16.00 Podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej Dr hab. Wojciech Dragan 5.07.2020, godz. 12.00 ( i ew. 14.00 jeśli będzie podział na grupy) Psychologia […]

0 komentarzy

Dzień Otwarty UW 2020

Chcesz studiować na Uniwersytecie Warszawskim, ale masz jeszcze sporo pytań? – chętnie na nie odpowiemy podczas Dnia otwartego naszej uczelni. Obecna sytuacja nie przeszkodzi nam, żeby spotkać się z Wami online. Mimo zmienionej formuły każdy z Was będzie mógł: – zapoznać się ofertą studiów i zasadami rekrutacji, – zadać pytanie pracownikom Biura ds. Rekrutacji, przedstawicielom […]

0 komentarzy

[COVID-19] Nowe zarządzenia rektora UW 7.04.2020

7 kwietnia rektor UW wydał nowe zarządzenia dotyczące zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Dokumenty zmieniają niektóre wcześniejsze uczelniane akty, w tym zarządzenie nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku. W stosunku do postanowień zawartych w poprzednich aktach zarządzenie nr 69 rektora UW z 7 […]

0 komentarzy