Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego i zapomogi w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje: Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku […]

0 komentarzy

[COVID-19] Strefa żółta a zajęcia stacjonarne

W związku z decyzją Rządu RP o objęciu całej Polski zasadami strefy żółtej od 10 października a także mając na uwadze głosy studentów wyrażające obawy przed zajęciami Stacjonarnymi (informacje od pojedynczych studentów oraz konsultacje ze starostami roku SPZ), zdecydowaliśmy, że najbliższy zjazd SPZ odbędzie się również w całości zdalnie dla 1, 2 i 3 roku. […]

0 komentarzy

26.09.2020 Spotkanie online z Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej i Kierownikiem studiów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.09.2020 (sobota) o godzinie 15.15 odbędzie się spotkanie online z Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej dr hab. Andrzejem Rynkiewiczem  i  Kierownikiem studiów Stosowana Psychologia Zwierząt  ze studentami  I roku kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt. Link do spotkania zostanie przesłany do Państwa przed wyznaczoną godziną .

0 komentarzy

Harmonogram sesji poprawkowej semestru letniego 2019/2020

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 2019

0 komentarzy

Egzaminacyjna sesja semestru letniego 2019/20

Podstawy etyki ochrony zwierząt Dr Zuzanna Toeplitz 28.06.2020, godz. 14.00 Zoologia ogólna, ze szczególnym uwzględnieniem kręgowców Dr Magdalena Tilszer 27.06.2020, godz. 12.00 Metody opisu i analizy zachowania Dr Klaudia Modlińska 4.07.2020, godz. 16.00 Podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej Dr hab. Wojciech Dragan 5.07.2020, godz. 12.00 ( i ew. 14.00 jeśli będzie podział na grupy) Psychologia […]

0 komentarzy

Dzień Otwarty UW 2020

Chcesz studiować na Uniwersytecie Warszawskim, ale masz jeszcze sporo pytań? – chętnie na nie odpowiemy podczas Dnia otwartego naszej uczelni. Obecna sytuacja nie przeszkodzi nam, żeby spotkać się z Wami online. Mimo zmienionej formuły każdy z Was będzie mógł: – zapoznać się ofertą studiów i zasadami rekrutacji, – zadać pytanie pracownikom Biura ds. Rekrutacji, przedstawicielom […]

0 komentarzy

[COVID-19] Nowe zarządzenia rektora UW 7.04.2020

7 kwietnia rektor UW wydał nowe zarządzenia dotyczące zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Dokumenty zmieniają niektóre wcześniejsze uczelniane akty, w tym zarządzenie nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku. W stosunku do postanowień zawartych w poprzednich aktach zarządzenie nr 69 rektora UW z 7 […]

0 komentarzy

Zmiana dyżurów sekretariatu ds. studenckich

Informujemy uprzejmie, że w dniach 11.03. – 14.04.2020 zostają odwołane dyżury popołudniowe w czwartki w godz. 16.00 -18.00 oraz dyżur w sobotę 4.04.2020 w godz. 9.00 -17.00  Sekretariat w dniu 21.03.2020 będzie czynny w godz. 11.00 – 14.00. Prosimy o kontakt telefoniczny (22 554 97 14) lub mailowy  (dd@psych.uw.edu.pl) w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu.

0 komentarzy

[COVID-19] Zarządzenie Rektora w sprawie COVID-19

Szanowni Państwo,    potwierdzamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5311/M.2020.123.Zarz.50.pdf) wszystkie wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy są odwołane od dnia 11.03.2020 (środa) do dnia 14.04.2020 włącznie (wtorek).   Wszelkie szczegółowe informacje (w tym dostęp do zajęć, które zostaną przekształcone w zajęcia zdalne) będą się pojawiać na stronie internetowej Wydziału w zakładce Aktualności (http://psych.uw.edu.pl/ogloszenia). Prosimy […]

0 komentarzy

10 maja 2020 r – zjazd w dniu wyborów prezydenckich 2020

W związku z pokrywającymi się terminami majowego zjazdu oraz wyborów prezydenckich przypominamy o formalnościach, które należy dopełnić, aby uzyskać możliwość głosowania poza miejscem zameldowania: Chcę głosować wyjątkowo w innym miejscu niż zazwyczaj – tam, gdzie będę przebywać w dniu wyborów – wniosek o dopisanie do spisu wyborców Chcę głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania, ale […]

0 komentarzy