Kierownik studiów / kierownik merytoryczny:

Dr Anna Reinholz

 

anna reinholz zdjęcie

 

Kadrę tworzą specjaliści z różnych obszarów nauk społecznych, przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Kliknij, aby rozwinąć
[spoiler title=”prof. Ewa Joanna Godzińska (Instytut Biologii Doświadczalenej im. M. Nenckiego PAN)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”][/spoiler] [spoiler title=”prof. Wojciech Pisula (Instytut Psychologii PAN)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”] wojciech pisula zdjęciepsycholog, profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii PAN, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu. Wcześniej wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się psychologią porównawczą, poszukiwaniem doznań, zachowaniami eksploracyjnymi zwierząt, reakcją na nowość oraz adaptacją do zmiany. Członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. [/spoiler] [spoiler title=”prof. Krystyna Skwarło-Sońta (Wydział Biologii UW) ” open=”no” style=”default” icon=”arrow”][/spoiler] [spoiler title=”prof. Krzysztof Turlejski (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) ” open=”no” style=”default” icon=”arrow”][/spoiler] [spoiler title=”dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska (Wydział Psychologii UW) ” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

joanna czarnota-bojarska zdjęciePsycholog społeczny i psycholog organizacji. Interesuje się przede wszystkim przyczynami zachowań ludzi w pracy, w tym także samorzutnych zachowań na rzecz organizacji i zachowań szkodliwych. Specjalistka w obszarze selekcji zawodowej i konstruowania technik do badań selekcyjnych. Zajmuje się problemami dopasowania człowiek – organizacja oraz postaw wobec pracy. Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Polskiego Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS), wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO), przewodnicząca Polskiej Komisji Certyfikacyjnej Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji.

[/spoiler] [spoiler title=”dr hab. Wojciech Dragan (Wydział Psychologii UW)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

wojciech dragan zdjęcieAbsolwent biologii i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt na Wydziale Psychologii UW, szef tamtejszego Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania, autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu genetyki zachowania, psychologii różnic indywidualnych i psychometrii, od 2016 roku kierownik naukowy Projektu Orientacja.

[/spoiler][spoiler title=”dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda (Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

aleksandra górecka-bruzda zdjęcieProfesor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Do jej zainteresowań badawczych należą etologia i dobrostan zwierząt, szczególnie koni. Jej osiągnięcia naukowe to m.in. opracowanie wskaźników dobrostanu koni oraz dobrych praktyk w polskiej hodowli koni, opracowanie testów behawioralnych przydatności do użytkowania dla koni zimnokrwistych (wdrożenie) i koni wierzchowych (rekreacyjnych), a także wiele innych prac z zakresu zachowania, temperamentu i dobrostanu koni.

[/spoiler] [spoiler title=”dr hab. G. Karbowiak (Instytut Parazytologii PAN)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”][/spoiler] [spoiler title=”dr hab. Jerzy Osiński (Wydział Psychologii UW)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

jerzy osiński zdjęciePsycholog porównawczy i ewolucyjny. Swoją pracę dzieli między badania prowadzone na zwierzętach i projekty dotyczące psychologii człowieka. Główne zainteresowania naukowe to ewolucja zachowania (i jego adaptacyjna funkcja), programy badawcze, które reprezentują perspektywę „zoocentryczną” oraz wykorzystanie teorii oferowanych przez biologię ewolucyjną do wyjaśnienia zachowań altruistycznych u ludzi. Wykładowca UW, WSFiZ i SWPS.[/spoiler] [spoiler title=”dr hab. Joanna Radoszewska (Wydział Psychologii UW)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

joanna radoszewska zdjęciePsycholog, psychoterapeuta, pracownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW, superwizor w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka PTP. W pracy zawodowej łączy zainteresowania kliniczne i badawcze, zajmując się problematyką psychologicznych mechanizmów powstawania i utrzymywanie się otyłości i zaburzeń jedzenia u dzieci i adolescentów. Drugi obszar jej zainteresowań zawodowych stanowią psychiczne trudności dzieci chorych somatycznie i ich rodzin. Prowadzi konsultacje i zajęcia dla dzieci i rodziców w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW. Jej aktualne badania dotyczą macierzyństwa kobiet z otyłością i kobiet zaburzeniami odżywiania.[/spoiler] [spoiler title=”dr K. Adamczyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) ” open=”no” style=”default” icon=”arrow”][/spoiler] [spoiler title=”dr Nina Andersz (Wydział Psychologii UW) ” open=”no” style=”default” icon=”arrow”][/spoiler] [spoiler title=”dr Michał Barański (SGGW)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

michał barański zdjęcie

Jestem absolwentem Wydziału Biologii UW, Zakładu Fizjologii Zwierząt, gdzie podczas studiów i doktoratu zajmowałem się badaniami dotyczącymi interakcji pomiędzy zegarem biologicznym a układem odpornościowym ptaków i ssaków, a następnie badaniami poszukującymi powiązań pomiędzy praktykami produkcji rolnej, jakością surowców i działaniem układu odpornościowego ssaków. Podczas wieloletniej pracy w Nafferton Ecological Farming Group na Newcastle University (Wlk. Brytania), a następnie na SGGW w Warszawie, kontynuowałem badania dotyczące wpływu czynników agronomicznych na jakości żywności, różnic w wartości odżywczej pomiędzy surowcami uprawianymi ekologicznie i konwencjonalnie, powiązania pomiędzy jakością surowców i zdrowiem. W badaniach wykorzystuję m.in. syntezę naukową bazującą na systematycznych przeglądach literatury i meta-analizie, rozwijam i promuję naukę bazującą na faktach. Od niedawna przyglądam się jakości odżywczej współczesnych i dawnych odmian zbóż, a także biorę udział w europejskim projekcie mającym na celu promowanie i rozpowszechnianie w Europie środkowo-wschodniej nowoczesnych technik kształcenia akademickiego.

[/spoiler][spoiler title=”dr Katarzyna Jawna-Zboińska (doktor nauk medycznych)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]katarzyna jawna-zboińska zdjecieDoktor nauk medycznych (specjalność biologia medyczna). Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej pracy doktorskiej badała procesy uczenia się, konsolidacji pamięci oraz neuroprzekaźnictwo (Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii -CePT). Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Naukowe podstawy treningu koni” oraz „Hodowla koni i jeździectwo” (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Od dwudziestu lat związana z końmi. Instruktor Szkolenia Podstawowego Polskiego Związku Jeździeckiego, sędzia jeździectwa III klasy w dyscyplinach A, B, C (ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, wszechstronny konkurs konia wierzchowego). Prowadzi blog edukacyjny promujący jeździectwo oparte na dowodach naukowych – DR EQUEEN. O koniach. Naukowo.

[/spoiler][spoiler title=”dr Rafał Kawa (Wydział Psychologii UW)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

Ukończył studia na Wydziale Psychologii oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistą w zakresie pracy z małymi dziećmi i nastolatkami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest także certyfikowanym analitykiem zachowania (BACB), prezesem zarządu Fundacji „Wspieranie w rozwoju” oraz superwizorem Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego. Sprawuje funkcję dyrektora NTPP „Pastelowa układanka”, gdzie jest odpowiedzialny m.in. za opiekę merytoryczną nad programami i zajęciami terapeutycznymi. Jest autorem kilkunastu publikacji, m.in. na temat aktywności eksploracyjnej dzieci z autyzmem, nasilenia objawów autyzmu u wysoko funkcjonujących kobiet i mężczyzn z ASD oraz rozwijania umiejętności społecznych i umiejętności komunikowania się osób z tym zaburzeniem.

[/spoiler][spoiler title=”dr Jagna Kudła (doktor nauk weterynaryjnych) ” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

jagna kudła zdjęcieJest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Od 2005r., po ukończeniu kursu European School for Advanced Veterinary Studies „Behavioural Medicine I”, w ramach ogólnej praktyki lekarskiej zajmuje się również terapią zaburzeń zachowania u psów i kotów. Jest autorką pierwszej w Polsce pracy doktorskiej z dziedziny weterynaryjnej medycyny behawioralnej: „Przyczyny zachowań agresywnych u starych psów na podstawie badań w wybranych lecznicach i klinikach weterynaryjnych w Warszawie”. Wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW oraz studiów podyplomowych: „Choroby psów i kotów”, a także „Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie”. Prowadzi zajęcia w ramach kursu „Zoopsycholog” oraz „Zoofizjoterapeuta” w Centrum Kształcenia Zawodowego w Warszawie. Aktywnie współpracuje z czasopismami weterynaryjnymi i o tematyce zwierzęcej, w których publikuje artykuły poświęcone zachowaniu psów i kotów. Członek Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Polskiego Towarzystwa Etologicznego i European Society of Veterinary Clinical Ethology (ESVCE), a także członek założyciel Stowarzyszenia Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej. Współpracuje również z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą bezdomnym psom i kotom oraz dobrostanem zwierząt. W 2018 r. została odznaczona Orderem Psiego Szczęścia.

[/spoiler][spoiler title=”dr Ewa Malinowska (Wydział Psychologii UW)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

ewa malinowska zdjęcieNeuropsycholog, pracownik Katedry Neuropsychologii oraz członek Zespołu ds. Rozwoju Dydaktyki na Wydziale Psychologii UW. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnienia ekologicznej diagnozy i rehabilitacji funkcji wykonawczych zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych; również wśród osób zdrowych.

[/spoiler][spoiler title=”dr Małgorzata Maśko (Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”][/spoiler] [spoiler title=”dr Paweł Mazurkiewicz” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

paweł mazurkiewicz zdjęciePsycholog i biolog z wykształcenia, absolwent kolegium MISDoMP UW. Badacz zachowań owadów społecznych, specjalista od statystyki i metodologii badań naukowych. Analityk w firmie Pogotowie Statystyczne. Popularyzator nauki, laureat konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Famelab, autor dwóch popularnonaukowych książek o mrówkach. Hobbystycznie podróżnik i fotograf, eksplorujący głównie polskie zabytki i przyrodę. Specjalizuje się w drewnianej architekturze sakralnej. Autor albumu fotograficzno-krajoznawczego „Drewniana architektura sakralna województwa mazowieckiego oraz strony www.drewnianemazowsze.pl

[/spoiler][spoiler title=”dr K. Modlińska (Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii PAN)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”][/spoiler] [spoiler title=”dr P. Pasieka (SGGW)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”][/spoiler] [spoiler title=”dr M. Tilszer” open=”no” style=”default” icon=”arrow”][/spoiler] [spoiler title=”dr Zuzanna Toeplitz (Wydział Psychologii UW) ” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

zuzanna toeplitz zdjęciePsycholog, pracownik katedry Psychologii Różnic Indywidualnych Wydziału Psychologii UW. Była redaktor naczelna czasopisma Nowiny Psychologiczne. Członek redakcji czasopisma Psychologia Wychowawcza. Dyrektor Festiwalu Nauki w Warszawie. Współzałożycielka i współorganizatorka (z prof. Magdalena Fikus) Kawiarni Naukowej w Warszawie. Pełniła szereg funkcji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym (m.in. wchodziła w skład prezydium zarządu głównego, była też skarbnikiem PTP). Zajmuje się badaniem rodzin – ze szczególnym uwzględnieniem rodzeństw; psychologią rozwojową – starzeniem; jakością życia. Jej główne zainteresowanie badawcze i publikacyjne to etyka zawodowa. W 2013, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

[/spoiler][spoiler title=”dr Paulina Zielińska (doktor nauk weterynaryjnych, Katedra i Klinika Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie zajmuje się pracą kliniczną, naukową, oraz dydaktyczną prowadząc zajęcia z ortopedii koni zarówno w języku polskim jak i angielskim ucząc studentów zagranicznych. Kierowniczka i założycielka gabinetu weterynaryjnego dla koni.

[/spoiler][spoiler title=”mgr Monika Damec” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

monika damec zdjęcie

Psycholog społeczny, instruktor jazdy konnej i hipoterapeuta. Od 2005 r. przedstawicielka australijskiej Szkoły Light Hands Equitation (dawniej Silversand Horsemanship). Prowadzi w całej Polsce autorskie szkolenia „Zrozumieć Konie” oraz wykłady na specjalistycznych kursach i studiach podyplomowych związanych z jeździectwem. Relację i komunikację z koniem ceni ponad wszystko. Stara się uczyć jeźdźców otwartego, empatycznego myślenia o koniach niezależnego od jeździeckich mitów i wyuczonych przekonań. Uczestniczka wykładów i szkoleń nt. pracy z jeźdźcami niepełnosprawnymi. Prowadziła warsztaty jeździeckie dla Polskiej Kadry w Paraujeżdżeniu. Wykładowca na kursach PTHip dla przyszłych instruktorów hipoterapii. Obecnie prowadzi swoją Szkołę Zrozumieć Konie w wersji stacjonarnej i online.

[/spoiler] [spoiler title=”mgr Grzegorz Górecki (UW, stacja terenowa Urwitałt) ” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

Od 2001 roku Kierownik Stacji Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie. Jego zainteresowania naukowe to ekologia płazów, ptaków i gadów. Od lat prowadzi badania żółwia błotnego na terenie Warmii i Mazur, które skupiają się przede wszystkim na preferencjach siedliskowych oraz czynnikach ograniczających rozwój populacji na tym terenie. 

Wybrane projekty: 

 • „Ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w województwie Warmińsko Mazurskim część II” Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ekspert merytoryczny – herpetolog. 2013 – 2014.
 • Monitoring wybranych gatunków zwierząt” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ekspert lokalny, gatunek gniewosz plamisty (Coronella austriaca). 2017.
 • „Mokradła Pamiru Wschodniego: występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 2014-2016.
 • „Czynniki wpływające na różnorodność i występowanie mat cyjanobakteryjnych zawierających szczepy toksyczne i nietoksyczne w środowiskach ekstremalnych, podejście metagenomowe”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 2016-2018.

Wybrane publikacje:

 • Prusak B, Mitrus S, Najbar B, Pacholewska A, Deas A, Skonieczna K, Górecki G, Grzybowski G, Hryniewicz A, Wróblewski R, Grzybowski T. „Population differentiation of the European pond turtle (Emys orbicularis) in Poland inferred by the analysis of mitochondrial and microsatellite DNA: implications for conservation”. Amphibia-Reptilia, Volume 34, Issue 4, : 451–461 2013
 • Stöck, R. Savary, A. Zaborowska, G. Górecki, A. Brelsford, B. Rozenblut-Kościsty, M. Ogielska, N. Perrin. „Maintenance of Ancestral Sex Chromosomes in Palearctic Tree Frogs: Direct Evidence from Hyla orientalis”. Sexual Development 7: 261-266. 2013
 • Beata Prusak, Anna Zaborowska, Grzegorz Górecki. Detection of the European pond turtle using environmental DNA from water samples – first results. Programme & Abstracts XVIII European Congress of Herpetology, 7-12 September 2015, Wroclaw, Poland.
 • Beata Prusak, Anna Zaborowska, Grzegorz Górecki. Adopting e-DNA-based method for monitoring the european pond turtle from water samples. 3 rd International Conference – workshop “research and conservation of european herpetofauna and its environment: Bombina bombina, Emys orbicularis, and Coronella austriaca”. Daugavpils 2015.
[/spoiler] [spoiler title=”mgr B. Kaczmarczyk (mgr analityki medycznej, trener psów) ” open=”no” style=”default” icon=”arrow”][/spoiler] [spoiler title=”lek. wet. Eliza Anna Niemczycka” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

eliza anna niemczycka zdjęcieLekarka weterynarii, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku weterynaria i Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie na kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt, publicystka, specjalistka miesięcznika Świat Koni, twórczyni i wykładowczyni Jeździeckiej Akademii Weterynaryjnej, w ramach której prowadzi m. in. warsztaty Psychologia Pracy z Koniem, właścicielka własnej stajni. Dyplom lekarza weterynarii uzyskała na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Następnie pracowała jako lekarz i pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Koni Uniwersytetu w Lipsku (Niemcy), gdzie rozpoczęła pracę nad swoją rozprawą doktorską. Obecnie prowadzi badania dotyczące występowania zaburzeń osobowości u koni. Była zawodniczką oraz trenowała konie arabskie w dyscyplinie konnych rajdów długodystansowych na poziomie zawodów rangi międzynarodowej. Eliza Anna Niemczycka to również Przodownik Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK oraz sędzia dyscypliny ujeżdżenia i skoków przez przeszkody. Jest autorką ponad 300 publikacji, jej artykuły ukazywały się m. in. w Życiu Weterynaryjnym, Weterynarii w Praktyce, Weterynarii w Terenie, Koniu Polskim. Z miesięcznikiem Świat Koni współpracuje nieprzerwanie od 2012 roku. Eliza Anna Niemczycka to również wokalistka (mezzosopran liryczny), autorka tekstów oraz muzyki. Prowadzi blog Eliza Anna Niemczycka – Konie i Śpiew.

[/spoiler][spoiler title=”mgr Joanna Stefańska” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

joanna stefańska zdjęcieUkończyła Wydział Psychologii UW oraz dwa programy międzynarodowe MSc Leisure Studies Tilburg University oraz MA POLIS European Urban Cultures. Zachowaniem i procesami poznawczymi zwierząt zajmuje się od 1999 roku, również jako członkini Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Jest certyfikowaną instruktorką mantrailingu (tropienia użytkowego) i dyplomowaną trenerką psów (dyplom Alteri) z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła specjalistyczny, półroczny kurs dla instruktorów tropienia użytkowego prowadzony przez Patricię Spee (IMAS Animale NL), jako jedyna osoba w Polsce otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Od ponad 10 lat pracuje jako trenerka umiejętności miękkich, wykładowczyni akademicka i moderatorka. Od 2003 współpracuje z Wydziałem Psychologii prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii środowiskowej i psychologii zwierząt, w języku polskim i angielskim.

W latach 2011-2016 pracowała jako trenerka psów w Centrum Edukacji Kynologicznej ALTO. Od 2017 prowadzi własną szkołę tropienia użytkowego Scent mAster. Jest współautorką regulaminu Prób Tropienia Użytkowego PL MT, począwszy od jego pierwszej wersji z 2015 roku. Od 2018 roku współtworzy Think Tank Tropieniowy T3. Regularnie organizuje seminaria i warsztaty tropienia użytkowego zapraszając najlepszych szkoleniowców z całej Europy. Stworzyła i przez trzy lata prowadziła Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach. Wraz ze swoim owczarkiem australijskim Esme zdały egzamin Państwowej Straży Pożarnej dla psów ratowniczych specjalności terenowej klasy 1 uzyskując uprawnienia do udziału w akcjach poszukiwawczych na terenie kraju i za granicą. Ukończyła kurs Inland Search and Rescue Planning Course – The National Search & Rescue School – US Coast Guard and US Air Force oraz certyfikację instruktorską w zakresie planistyki działań poszukiwawczo-ratowniczych Lost Person Behavior. od 2019 roku jest członkinią NASAR (National Association for Search and Rescue). Brała udział w licznych seminariach i warsztatach dotyczących zachowania, dobrostanu i szkolenia psów organizowanych przez COAPE, Fundację Psia Wachta, Talking Dogs, Silva Lupus, ICEPZ i wiele innych. Ma doświadczenie w zakresie szkolenia psów tropiących, ratowniczych, rodzinnych, dogoterapeutycznych oraz Rally-Obedience. Prowadziła też dom tymczasowy, przygotowując psy ze schronisk do adopcji.  

[/spoiler] [spoiler title=”mgr Magdalena Warońska” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

magdalena warońska zdjęcie

Magister socjologii (ISNS UW) i psychologii (WP UW) i absolwentka podyplomowego kursu liderskiego. Od 2008 roku zgłębia wiedzę na temat relacji pomiędzy psami i ludźmi (m.in. pisząc prace magisterskie o tej tematyce i publikując artykuł w recenzowanym czasopiśmie) oraz zawodowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń.

W latach 2010-2013 stażystka w Zakładzie Psychologii Zwierząt UW. Współautorka programu edukacyjnego „Uwaga! Dobry pies” (dotyczącego profilaktyki pogryzień), który koordynowała w Warszawie w latach 2011-2016; certyfikowana przewodniczka psa tropiącego (IMAS, Holandia) oraz instruktorka jeździectwa (jej przygoda z końmi sięga lat 90).

Jako psycholog zajmuje się wspieraniem ludzi w budowaniu zdrowych i satysfakcjonujących relacji z psami. Fascynuje ją komunikacja międzygatunkowa i złożoność psiego umysłu.

Od 2013 roku prowadzi Centrum Edukacji Kynologicznej Dog Mind – organizuje seminaria kynologiczne (ok. 70 wydarzeń na koncie), prowadzi warsztaty, szkoli zespoły tropiące pod marką Scent Mind i pracuje indywidualnie z klientami podczas konsultacji zoopsychologicznych.

Prowadzi autorskie kursy trenerskie dla kynoedukatorów (osób pracujących w obszarze Animal Assisted Education) – jesienią 2020 odbędzie się szósta edycja.

Od 2018 współtworzy Think Tank Tropieniowy (T³), który odpowiada za doskonalenie regulaminu prób tropienia użytkowego PL MT.

Stale poszerza kompetencje, zarówno szkoląc się u polskich i zagranicznych trenerów (m.in. Michele Minunno, Illka Hormila, Adriano Pasqaletti, Marina Garfagnoli, Alexa Capra, Andreas Ebert, Valeria Piana, Bart Bellon, Hanna Toivanen, Patricia Spee), jak i zyskując nowe doświadczenia w pracy z klientami – ma na koncie kilka tysięcy godzin przepracowanych z psami i ich opiekunami.

Prywatnie zajmuje się dwoma springer spanielami – Drakkarem i Reją.

[/spoiler]
[spoiler title=”mgr Adam Wróbel” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

Adam Wróbel (1982, Warszawa), absolwent Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, magister inżynier zootechnik (2007/2014), technik weterynarii (2002). Prowadzę zajęcia dydaktyczne w Technikum Weterynaryjnym (PCKZ Warszawa) z fizykoterapii, na kursie zawodowym
„zoofizjoterapeuta zwierząt towarzyszących” oraz „zoofizjoterapeuta koni”. Jestem prelegentem i organizatorem seminariów, dla hodowców i zoofizjoterapeutów, z zakresu rehabilitacji zwierząt. Prowadzę gabinet rehabilitacji zwierząt w lecznicy weterynaryjnej „Provet”. Jestem autorem poradnika Poradnik Metodyczny Najczęściej Stosowanych Zabiegów w Fizykoterapii Weterynaryjnej Dla Aparatów Firmy EiE. Pozycja aktualnie znajduje się w druku, pojawi się w pierwszej połowie 2020r. Publikacje w czasopismach punktowanych: Wróbel A. 2013. Praktyczne zastosowanie lasera w fizjoterapii weterynaryjnej. Weterynaria w Praktyce, Vol 10, nr 7-8, s. 84 – 87 Bissenik I., Januchta M., Kowalczyk P., Wróbel A., 2013. Zwapnienie w przebiegu zapalenia ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego u psa. Weterynaria w Praktyce, Vol 10, nr 7-8, s. 84 – 87. Jestem również autorem publikacji w periodykach niepunktowanych (Poradnik Zdrowie, Przyjaciel Pies, Cztery Łapy).

[/spoiler][spoiler title=”mgr Anna Zaborowska (UW, stacja terenowa Urwitałt) ” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

Od 2001 roku pracownik Stacji Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie. Jej zainteresowania naukowe to ekologia płazów i gadów, a przede wszystkim wykorzystanie przestrzeni i czynniki na to pływające oraz wpływ cech osobniczych na wybierane strategie życiowe. 

Wybrane projekty:

 • „Wpływ zagęszczenia na strategie i sukces reprodukcyjny samców żaby moczarowej Rana arvalis” praca magisterska Anieli Swięciskiej-Mazan. Warszawa 2009. Opieka merytoryczna Anna Zaborowska.
 • „Strategie życiowe płazów bezogonowych: czy poziom zapasożycenia i wiek wpływają na dystans migracji i wybiórczość siedliskową żaby moczarowej (Rana arvalis)” Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki. 2006- 2009.
 • “Zmiany przyrodnicze zachodzące w wyniku odtwarzania się mokradeł w krajobrazie porolnym i ich waloryzacja.” Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki. 2010-2012.
 • „Mechanizmy kształtowania się indywidualności behawioralnej zwierząt projekt” Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki. 2017-2012

Wybrane publikacje:

 • Stöck, R. Savary, A. Zaborowska, G. Górecki, A. Brelsford, B. Rozenblut-Kościsty, M. Ogielska, N. Perrin. „Maintenance of Ancestral Sex Chromosomes in Palearctic Tree Frogs: Direct Evidence from Hyla orientalis”. Sexual Development 7: 261-266. 2013
 • Beata Prusak, Anna Zaborowska, Grzegorz Górecki. „Detection of the European pond turtle using environmental DNA from water samples – first results”. SEH European Congress of Herpetology. Wrocław. 2015.
 • Anna Zaborowska, Michał Kozakiewicz. Amphibians life strategies: Does age and parasites influence migration and spatial distribution? Example for moor frog (Rana arvalis). SEH European Congress of Herpetology. Wrocław. 2015.
 • Beata Prusak, Anna Zaborowska, Grzegorz Górecki. Adopting e-DNA-based method for monitoring the european pond turtle from water samples. 3 rd International Conference – workshop “research and conservation of european herpetofauna and its environment: Bombina bombina, Emys orbicularis, and Coronella austriaca”. Daugavpils 2015.
[/spoiler] [spoiler title=”inż. Lidia Kacperska (Pensjonat Lidkowo, Pozytywne Jeździectwo)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

lidia kaceprska zdjęcieZajmuje się jeździectwem od 25 lat. Jest właścicielką ośrodka Pensjonat Lidkowo w którym szkolą się jeźdźcy, a u koni rozwiązywane są problemy behawioralne. Współautorka i założycielka portalu szkoleniowego Pozytywne Jeździectwo. Pionierka i specjalistka w szkoleniu klikerowym koni, która jako pierwsza rozpowszechniała tę metodę poprzez warsztaty i szkolenia. Autorka filmów na temat behawioru i zachowań koni. Wykładała na uczelni Colegium Humanitatis, prowadziła seminaria na Cavaliadzie (2012-2015) oraz współpracowała z Akademią Hodowcy i Jeźdźca (2012-2015). Pracowała również jako anestezjolog w Centrum Zdrowia Konia (2010-2015).  Stawia na ciągły rozwój umiejętności trenerskich, współpracując z trenerami z całego świata (m.in. Joe Turner, Gyula Meszaros, Martina Bone, Małgorzata Morsztyn, Jakub Ciemnoczołowski, Katarzyna Ściborowska, Natalia Jasicka-Krugiołka, Jurek Krukowski, Viktoria Pietkiewicz, Katarzyna Łukaszewicz, Beata Fiłonowicz). Patrząc na konie dość łatwo jest jej zrozumieć czego potrzebują i jak chcą żeby z nimi postępować. „Najistotniejszą rzeczą w mojej pracy jest stworzenie przestrzeni, w której właściciel i jego koń znajdą nić porozumienia”.

[/spoiler][spoiler title=”lic. Monika Giedrojć” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]

monika giedrojć zdjęcie

Od dzieciństwa związana z końmi. W latach 80-tych zawodniczka CWKS Legia Warszawa w skokach przez przeszkody. Od 1989 roku instruktor sportu w dyscyplinie ujeżdżenia i skoków. Zawodnik i sędzia ujeżdżenia, egzaminator Polskiego Związku Jeździeckiego, dyplomowany psycholog zwierząt ze specjalnością stosowana psychologia koni. Zawodowo zajmuje się treningiem koni i jeźdźców. W wieloletniej pracy szkoleniowej łączy klasyczny system treningu sportowego z elementami psychologii, biomechaniki jeźdźca i konia, pracą z ziemi i jeździectwem „naturalnym”. W dorobku pracy trenerskiej ma udział swoich uczniów w ujeżdżeniowych Mistrzostwach Polski Juniorów, Pucharze Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, a w dyscyplinie skoków w Pucharze Polski i Mistrzostwach Polski Młodzików. Współpracowała z wieloma  trenerami (m. in. Bohdan Sas-Jaworski, Małgorzata Hansen, Jarosław Wierzchowski, Anna Bienias, Elaine Butler, Aleksandra Szulc). Prowadzi blog o psychologii treningu koni „Koniologika”.

 

 

[/spoiler][spoiler title=”lic. Sylwia Gajewska (Polska Liga Noswork, Fundacja Pomocna Łapa)” open=”no” style=”default” icon=”arrow”]sylwia gajewska zdjęcie

Współzałożycielka, sędzia i instruktor Polskiej Ligi Nosework. Psycholog zwierząt o specjalizacji trener psów i koni (w roku 2015 ukończyła studia I stopnia w Collegium-Humanitatis „Stosowana Psychologia Zwierząt”). Absolwentka wielu form dokształcania z zakresu kynologii. Prezes i trener w fundacji Pomocna Łapa, zajmującej się szkoleniem psów asystujących dla osób z niepełnosprawnością, prowadziła tam też zajęcia z dogoterapii oraz spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także organizowała szkolenia z posłuszeństwa. 

Obecnie prowadzi Tymczasowy Dom Wychowawczy „Mirabel”, w którym, gdy tylko ma możliwość, zajmuje się rehabilitacją psów tzw.”trudnych”, przygotowując je do adopcji (we współpracy z fundacją Boksery w Potrzebie).Właścicielka i trener w szkole Psi Niuch, w której prowadzi kursy nosework stacjonarne oraz on-line. Psami zajmuje się od ponad 20 lat, swoją przygodę zaczęła w Związku Kynologicznym zajmując się szkoleniem psów. 

Obecnie zafascynowana możliwościami psiego nosa rozwija w Polsce nową dyscyplinę kynologiczną, która zyskuje coraz większą popularność. Aktywny zawodnik nosework startuje w zawodach z Didi, pudlem Toy – w Polsce i zagranicą. Prowadziła także kursy z zakresu nosework w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Jest autorką kilku artykułów do czasopisma Dog&Sport .

Na co dzień towarzyszą jej zwierzęta różnych gatunków: 5 adoptowanych psów, 5 kotów, 1 mikroświnka, 2 jastrzebie harrisa i 2 konie. Jeśli chodzi o szkolenie psów ma bardzo zrównoważone podejście – jak sama mówi: „Moje psy nie potrafią niczego oprócz niezbędnego w życiu przywołania. Jeśli coś robię to dla zabawy i dlatego, że pies to lubi.”

[/spoiler]