Kierownik studiów / kierownik merytoryczny:

Dr Anna Reinholz

 

 

Kadrę tworzą specjaliści z różnych obszarów nauk społecznych, przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

 

prof. Ewa Joanna Godzińska (Instytut Biologii Doświadczalenej im. M Nenckiego PAN)
prof. Wojciech Pisula (Instytut Psychologii PAN)
psycholog, profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii PAN, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu. Wcześniej wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się psychologią porównawczą, poszukiwaniem doznań, zachowaniami eksploracyjnymi zwierząt, reakcją na nowość oraz adaptacją do zmiany. Członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
prof. Krystyna Skwarło-Sońta (Wydział Biologii UW)
prof. Krzysztof Turlejski (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska (Wydział Psychologii UW)

Psycholog społeczny i psycholog organizacji. Interesuje się przede wszystkim przyczynami zachowań ludzi w pracy, w tym także samorzutnych zachowań na rzecz organizacji i zachowań szkodliwych. Specjalistka w obszarze selekcji zawodowej i konstruowania technik do badań selekcyjnych. Zajmuje się problemami dopasowania człowiek – organizacja oraz postaw wobec pracy. Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Polskiego Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS), wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO), przewodnicząca Polskiej Komisji Certyfikacyjnej Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji.

dr hab. Wojciech Dragan (Wydział Psychologii UW)

Znalezione obrazy dla zapytania dr hab wojciech draganAbsolwent biologii i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt na Wydziale Psychologii UW, szef tamtejszego Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania, autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu genetyki zachowania, psychologii różnic indywidualnych i psychometrii, od 2016 roku kierownik naukowy Projektu Orientacja.

dr hab. G. Karbowiak (Instytut Parazytologii PAN)
dr hab. Jerzy Osiński (Wydział Psychologii UW)

Psycholog porównawczy i ewolucyjny. Swoją pracę dzieli między badania prowadzone na zwierzętach i projekty dotyczące psychologii człowieka. Główne zainteresowania naukowe to ewolucja zachowania (i jego adaptacyjna funkcja), programy badawcze, które reprezentują perspektywę „zoocentryczną” oraz wykorzystanie teorii oferowanych przez biologię ewolucyjną do wyjaśnienia zachowań altruistycznych u ludzi. Wykładowca UW, WSFiZ i SWPS.

dr K. Adamczyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
dr Michał Barański (SGGW)

Jestem absolwentem Wydziału Biologii UW, Zakładu Fizjologii Zwierząt, gdzie podczas studiów i doktoratu zajmowałem się badaniami dotyczącymi interakcji pomiędzy zegarem biologicznym a układem odpornościowym ptaków i ssaków, a następnie badaniami poszukującymi powiązań pomiędzy praktykami produkcji rolnej, jakością surowców i działaniem układu odpornościowego ssaków. Podczas wieloletniej pracy w Nafferton Ecological Farming Group na Newcastle University (Wlk. Brytania), a następnie na SGGW w Warszawie, kontynuowałem badania dotyczące wpływu czynników agronomicznych na jakości żywności, różnic w wartości odżywczej pomiędzy surowcami uprawianymi ekologicznie i konwencjonalnie, powiązania pomiędzy jakością surowców i zdrowiem. W badaniach wykorzystuję m.in. syntezę naukową bazującą na systematycznych przeglądach literatury i meta-analizie, rozwijam i promuję naukę bazującą na faktach. Od niedawna przyglądam się jakości odżywczej współczesnych i dawnych odmian zbóż, a także biorę udział w europejskim projekcie mającym na celu promowanie i rozpowszechnianie w Europie środkowo-wschodniej nowoczesnych technik kształcenia akademickiego.

 

dr Jagna Kudła (doktor nauk weterynaryjnych)

Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Od 2005r., po ukończeniu kursu European School for Advanced Veterinary Studies „Behavioural Medicine I”, w ramach ogólnej praktyki lekarskiej zajmuje się również terapią zaburzeń zachowania u psów i kotów. Jest autorką pierwszej w Polsce pracy doktorskiej z dziedziny weterynaryjnej medycyny behawioralnej: „Przyczyny zachowań agresywnych u starych psów na podstawie badań w wybranych lecznicach i klinikach weterynaryjnych w Warszawie”. Wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW oraz studiów podyplomowych: „Choroby psów i kotów”, a także „Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie”. Prowadzi zajęcia w ramach kursu „Zoopsycholog” oraz „Zoofizjoterapeuta” w Centrum Kształcenia Zawodowego w Warszawie. Aktywnie współpracuje z czasopismami weterynaryjnymi i o tematyce zwierzęcej, w których publikuje artykuły poświęcone zachowaniu psów i kotów. Członek Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Polskiego Towarzystwa Etologicznego i European Society of Veterinary Clinical Ethology (ESVCE), a także członek założyciel Stowarzyszenia Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej. Współpracuje również z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą bezdomnym psom i kotom oraz dobrostanem zwierząt. W 2018 r. została odznaczona Orderem Psiego Szczęścia.

dr K. Modlińska (Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii PAN)
dr P. Pasieka (SGGW)
dr hab. Joanna Radoszewska (Wydział Psychologii UW)

Psycholog, psychoterapeuta, pracownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW, superwizor w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka PTP. W pracy zawodowej łączy zainteresowania kliniczne i badawcze, zajmując się problematyką psychologicznych mechanizmów powstawania i utrzymywanie się otyłości i zaburzeń jedzenia u dzieci i adolescentów. Drugi obszar jej zainteresowań zawodowych stanowią psychiczne trudności dzieci chorych somatycznie i ich rodzin. Prowadzi konsultacje i zajęcia dla dzieci i rodziców w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW. Jej aktualne badania dotyczą macierzyństwa kobiet z otyłością i kobiet zaburzeniami odżywiania.

dr M. Tilszer
dr Zuzanna Toeplitz (Wydział Psychologii UW)

Psycholog, pracownik katedry Psychologii Różnic Indywidualnych Wydziału Psychologii UW. Była redaktor naczelna czasopisma Nowiny Psychologiczne. Członek redakcji czasopisma Psychologia Wychowawcza. Dyrektor Festiwalu Nauki w Warszawie. Współzałożycielka i współorganizatorka (z prof. Magdalena Fikus) Kawiarni Naukowej w Warszawie. Pełniła szereg funkcji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym (m.in. wchodziła w skład prezydium zarządu głównego, była też skarbnikiem PTP). Zajmuje się badaniem rodzin – ze szczególnym uwzględnieniem rodzeństw; psychologią rozwojową – starzeniem; jakością życia. Jej główne zainteresowanie badawcze i publikacyjne to etyka zawodowa. W 2013, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

mgr N. Andersz (Wydział Psychologii UW)
mgr Monika Folkierska-Żukowska  (Wydział Psychologii UW)

Uzyskała tytuł licencjata Biotechnologii na Uniwersytecie w Perugii (Włochy), natomiast studia magisterskie z Kognitywistyki ukończyła na University College Dublin (Irlandia). Pracę licencjacką napisała na podstawie stażu z dziedziny genetycznych podstaw schorzeń psychiatrycznych odbytego w Wellcome Trust Centre for Human Genetics na Uniwersytecie w Oxfordzie (Wielka Brytania). Odbyła staże w ośrodkach takich jak Institut Pasteur, Paris (Francja), Neurocentre Magendie, INSERM, Bordeaux (Francja), Trinity College Dublin Institute of Neuroscience (Irlandia). Obecnie jest doktorantką w Centrum i pracuje w ramach projektu badawczego zajmującego się genetycznymi i neuropoznawczymi korelatami orientacji seksualnej u mężczyzn.

mgr G. Górecki (UW, stacja terenowa Urwitałt)
mgr B. Kaczmarczyk (mgr analityki medycznej, trener psów)
lek. wet. Eliza Anna Niemczycka

Lekarka weterynarii, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku weterynaria i Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie na kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt, publicystka, specjalistka miesięcznika Świat Koni, twórczyni i wykładowczyni Jeździeckiej Akademii Weterynaryjnej, w ramach której prowadzi m. in. warsztaty Psychologia Pracy z Koniem, właścicielka własnej stajni. Dyplom lekarza weterynarii uzyskała na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Następnie pracowała jako lekarz i pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Koni Uniwersytetu w Lipsku (Niemcy), gdzie rozpoczęła pracę nad swoją rozprawą doktorską. Obecnie prowadzi badania dotyczące występowania zaburzeń osobowości u koni. Była zawodniczką oraz trenowała konie arabskie w dyscyplinie konnych rajdów długodystansowych na poziomie zawodów rangi międzynarodowej. Eliza Anna Niemczycka to również Przodownik Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK oraz sędzia dyscypliny ujeżdżenia i skoków przez przeszkody. Jest autorką ponad 300 publikacji, jej artykuły ukazywały się m. in. w Życiu Weterynaryjnym, Weterynarii w Praktyce, Weterynarii w Terenie, Koniu Polskim. Z miesięcznikiem Świat Koni współpracuje nieprzerwanie od 2012 roku. Eliza Anna Niemczycka to również wokalistka (mezzosopran liryczny), autorka tekstów oraz muzyki. Prowadzi blog Eliza Anna Niemczycka – Konie i Śpiew.

mgr Joanna Stefańska (grupa poszukiwawczo ratownicza, OSP Falenty, magister psychologii)

Ukończyła Wydział Psychologii UW oraz dwa programy międzynarodowe MSc Leisure Studies Tilburg University oraz MA POLIS European Urban Cultures. Zachowaniem i procesami poznawczymi zwierząt zajmuje się od 1999 roku, również jako członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego.Jest certyfikowanym instruktorem mantrailingu (tropienia użytkowego) i dyplomowanym trenerem psów z wieloletnim doświadczeniem. Od ponad 10 lat pracuje jako trener, wykładowca akademicki i moderator. Od 2003 współpracuje z Wydziałem Psychologii prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii środowiskowej i psychologii zwierząt, w języku polskim i angielskim.
 
Od 2011 roku pracuje jako trener psów. Ukończyła kurs trenera psów w Alteri. Brała udział w licznych seminariach i warsztatach dotyczących zachowania, dobrostanu i szkolenia psów organizowanych przez COAPE, Fundację Psia Wachta, Talking Dogs, Silva Lupus, ICEPZ i wiele innych. W latach 2011-2016 pracowała jako trener psów w Centrum Edukacji Kynologicznej ALTO. Od 2017 prowadzi własną szkołę tropienia użytkowego Scent mAster. Ma doświadczenie w zakresie szkolenia psów tropiących, ratowniczych, rodzinnych, dogoterapeutycznych oraz Rally-Obedience. Prowadziła też dom tymczasowy, przygotowując psy ze schronisk do adopcji.
 
Wraz ze swoim owczarkiem australijskim Esme oraz polskim spanielem myśliwskim Mrówką bierze udział w szkoleniu psów ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej. Stworzyła i prowadzi Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach.

mgr A. Zaborowska (UW, stacja terenowa Urwitałt)
inż. Lidia Kacperska (Pensjonat Lidkowo, Pozytywne Jeździectwo)

Zajmuje się jeździectwem od 25 lat. Jest właścicielką ośrodka Pensjonat Lidkowo w którym szkolą się jeźdźcy, a u koni rozwiązywane są problemy behawioralne. Współautorka i założycielka portalu szkoleniowego Pozytywne Jeździectwo. Pionierka i specjalistka w szkoleniu klikerowym koni, która jako pierwsza rozpowszechniała tę metodę poprzez warsztaty i szkolenia. Autorka filmów na temat behawioru i zachowań koni. Wykładała na uczelni Colegium Humanitatis, prowadziła seminaria na Cavaliadzie (2012-2015) oraz współpracowała z Akademią Hodowcy i Jeźdźca (2012-2015). Pracowała również jako anestezjolog w Centrum Zdrowia Konia (2010-2015).  Stawia na ciągły rozwój umiejętności trenerskich, współpracując z trenerami z całego świata (m.in. Joe Turner, Gyula Meszaros, Martina Bone, Małgorzata Morsztyn, Jakub Ciemnoczołowski, Katarzyna Ściborowska, Natalia Jasicka-Krugiołka, Jurek Krukowski, Viktoria Pietkiewicz, Katarzyna Łukaszewicz, Beata Fiłonowicz). Patrząc na konie dość łatwo jest jej zrozumieć czego potrzebują i jak chcą żeby z nimi postępować. „Najistotniejszą rzeczą w mojej pracy jest stworzenie przestrzeni, w której właściciel i jego koń znajdą nić porozumienia”.

lic. Sylwia Gajewska (Polska Liga Noswork, Fundacja Pomocna Łapa)
Współzałożycielka, sędzia i instruktor Polskiej Ligi Nosework. Psycholog zwierząt o specjalizacji trener psów i koni (w roku 2015 ukończyła studia I stopnia w Collegium-Humanitatis „Stosowana Psychologia Zwierząt”). Absolwentka wielu form dokształcania z zakresu kynologii. Prezes i trener w fundacji Pomocna Łapa, zajmującej się szkoleniem psów asystujących dla osób z niepełnosprawnością, prowadziła tam też zajęcia z dogoterapii oraz spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także organizowała szkolenia z posłuszeństwa. 

Obecnie prowadzi Tymczasowy Dom Wychowawczy „Mirabel”, w którym, gdy tylko ma możliwość, zajmuje się rehabilitacją psów tzw.”trudnych”, przygotowując je do adopcji (we współpracy z fundacją Boksery w Potrzebie).Właścicielka i trener w szkole Psi Niuch, w której prowadzi kursy nosework stacjonarne oraz on-line. Psami zajmuje się od ponad 20 lat, swoją przygodę zaczęła w Związku Kynologicznym zajmując się szkoleniem psów. 

Obecnie zafascynowana możliwościami psiego nosa rozwija w Polsce nową dyscyplinę kynologiczną, która zyskuje coraz większą popularność. Aktywny zawodnik nosework startuje w zawodach z Didi, pudlem Toy – w Polsce i zagranicą. Prowadziła także kursy z zakresu nosework w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Jest autorką kilku artykułów do czasopisma Dog&Sport .

Na co dzień towarzyszą jej zwierzęta różnych gatunków: 5 adoptowanych psów, 5 kotów, 1 mikroświnka, 2 jastrzebie harrisa i 2 konie. Jeśli chodzi o szkolenie psów ma bardzo zrównoważone podejście – jak sama mówi: „Moje psy nie potrafią niczego oprócz niezbędnego w życiu przywołania. Jeśli coś robię to dla zabawy i dlatego, że pies to lubi.”