Ogólne zasady i terminy rekrutacji na rok 2019/2020

 

Poziom kształcenia: licencjackie
Profil studiów: ogólnoakademicki
Czas trwania: 3 lata
Kierunek: Stosowana Psychologia Zwierząt

Limit miejsc: 60
Język wykładowy: polski

Termin zapisów w systemie IRK: od 5 czerwca 2019 do 5 lipca 2019 do godz. 23:59:00 – irk.uw.edu.pl

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2019

Termin składania dokumentów (kolejne tury) 22-24, 25-26, 29-30 lipca w godz. 10.00-15.00.

 

Zobacz zasady rekrutacji na rok 2019/20 w tekście Uchwały Senatu UW.

Rekrutacja krok po kroku 

 


Informacje szczegółowe

 

Studia niestacjonarne (zaoczne, płatne) – limit 60 osób

Rekrutacja przebiega w oparciu o wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów:

TRZECH przedmiotów obowiązkowych

 • język polski– waga 0,2
 • język obcy nowożytny– waga 0,2
 • matematyka– waga 0,2

JEDNEGO przedmiotu dodatkowego wybranego z listy– waga 0,4:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny (inny niż wskazany jako obowiązkowy),
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język grecki i kultura antyczna
 • polityka,
 • psychologia,
 • informatyka,
 • ekonomia,
 • antropologia,
 • zarządzanie,
 • technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS).

W rekrutacji na studia kandydat może nie zgłosić żadnego przedmiotu dodatkowego – otrzymuje wtedy za niego 0 punktów.

Wszystkie podane  przedmioty zdane na poziomie rozszerzonym mnożone są przez wagę 1, zaś zdane na poziomie podstawowym przez wagę 0,6.

UWAGA!
Osoby, które nie zdawały na maturze matematyki (tzw. „stara matura”, oraz matura z lat 2005-2009) otrzymują z matematyki 0 punktów.