Ogólne zasady i terminy rekrutacji na rok 2018/2019

 

Poziom kształcenia: licencjackie
Profil studiów: ogólnoakademicki
Czas trwania: 3 lata
Kierunek: Stosowana Psychologia Zwierząt

Limit miejsc: 60
Język wykładowy: polski

Termin zapisów w systemie IRK: od 5 czerwca 2018 do 4 lipca 2018 do godz. 23:59:00 – irk.uw.edu.pl

Dodatkowa tura rekrutacji!

Terminy II tury rejestracji w systemie IRK: 1 sierpnia – 12 września
Ogłoszenie wyników: 18 września o godz. 14.00
Składanie dokumentów: 19-20 września

Egzamin dla osób z maturą zagraniczną: 14 września godz. 12.00

 

Termin egzaminu predyspozycyjnego dla kandydatów z maturą zagraniczną9.07.2018 godz. 13.30

Termin ogłoszenia wyników: 13 lipca 2018

Termin składania dokumentów (kolejne tury) 16-18, 19-20, 23-24 lipca w godz. 10.00-15.00.

Zobacz zasady rekrutacji na rok 2018/19 w tekście Uchwały Senatu UW. 

Pobierz informator UW dla kandydatów na studia (Stosowana Psychologia Zwierząt – strona 28)

Studia równoległe

Wydział Psychologii jest zainteresowany kształceniem bardzo dobrych studentów innych kierunków oraz innych uczelni. Kandydatom, którzy wykazali się już umiejętnościami niezbędnymi w edukacji akademickiej i osiągnęli przy tym bardzo wysokie oceny, umożliwiamy alternatywną drogę rekrutacji.

Studia równoległe są przeznaczone dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą poszerzyć zakres swojej edukacji o drugi kierunek.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

O przyjęcie na studia równoległe mogą się ubiegać studenci innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, chcący poszerzyć zakres swojej edukacji o drugi kierunek, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Warunkiem dopuszczenia do procedury rekrutacyjnej jest poświadczone ukończenie co najmniej dwóch semestrów studiów.
O przyjęciu na studia równoległe zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która sprawdzać będzie ogólną wiedzę kandydata z zakresu zoologii i psychologii.

 


Informacje szczegółowe

 

Studia niestacjonarne (zaoczne, płatne) – limit 60 osób

Rekrutacja przebiega w oparciu o wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów:

TRZECH przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy lub rozszerzony)

 • język polski– waga 0,2
 • język obcy nowożytny– waga 0,2
 • matematyka– waga 0,2

JEDNEGO przedmiotu dodatkowego wybranego z listy– waga 0,4:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny (inny niż wskazany jako obowiązkowy),
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język grecki i kultura antyczna
 • polityka,
 • psychologia,
 • informatyka,
 • ekonomia,
 • antropologia,
 • organizacja i zarządzanie.

W rekrutacji na studia kandydat może nie zgłosić żadnego przedmiotu dodatkowego – otrzymuje wtedy za niego 0 punktów.

UWAGA!
Osoby, które nie zdawały na maturze matematyki (tzw. „stara matura”, oraz matura z lat 2005-2009) otrzymują z matematyki 0 punktów.

Wobec osób z maturą zagraniczną (zarówno obywateli polskich, jak i obcokrajowców) zostanie przeprowadzony egzamin predyspozycyjny, sprawdzający wiedzę z lektury w języku polskim.
Lektura obowiązująca w 2018 roku to książka:
Darwin, K. (1873) Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt, Warszawa. Rozdziały I – IV.
Książkę można znaleźć na: https://polona.pl/item/wyraz-uczuc-u-czlowieka-i-zwierzat,MjQ0MjIzNjA/6/#info:metadata

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 godz. 13:30