ProgramSpecjalizacjeOpłaty i organizacja nauki

Stosowana Psychologia Zwierząt jako kierunek studiów lokuje się na styku trzech obszarów kształcenia:

  • nauk przyrodniczych,
  • nauk społecznych,
  • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Kierunek łączy elementy wiedzy akademickiej, nawiązujące do tradycji kształcenia uniwersyteckiego, jak i elementy charakterystyczne dla kierunku zawodowego. Studia zapewniają znaczną liczbę zajęć praktycznych, ściśle związanych z profilem studiów i zainteresowaniami słuchaczy.

W związku z tym, że zajęcia będą odbywać się także w terenie (m.in. Stacja Terenowa Wydziału Biologii w Urwitałcie, ośrodki szkolenia zwierząt i inne) student musi liczyć się z koniecznością poniesienie niektórych kosztów (np. dojazd, wyżywienie). Już na pierwszym roku przewidziane są praktyczne ćwiczenia terenowe, które prowadzone będą w Stacji Terenowej Wydziału Biologii UW w Urwitałcie.

Planowane jest wykorzystanie wszystkich dostępnych obecnie form kształcenia: od tradycyjnego wykładu akademickiego, poprzez ćwiczenia, warsztaty zawodowe, aż do metod kształcenia na odległość (e-learning).

Plan studiów obejmuje:

  • Przedmioty podstawowe: m.in. psychologia (nauki społeczne), genetyka, propedeutyka medycyny weterynaryjnej (nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne),  zoologia, neurobiologia (nauki przyrodnicze)
  • Przedmioty kierunkowe: m.in. etologia, psychologia porównawcza, fizjologia zwierząt, chów i hodowla, ochrona prawna zwierząt.
  • Przedmioty specjalizacyjne: m.in. terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt, szkolenie psów i koni, szkolenie sportowe.

Szczegółowy plan studiów, wraz z warunkami zaliczenia przedmiotów w załączniku

 

 

W ramach studiów planujemy trzy specjalizacje.

Ważnym punktem każdej ze specjalizacji są zagadnienia związane z zapewnieniem dobrostanu i respektowaniem wymagań behawioralnych zwierząt (prawidłowe rozpoznawanie potrzeb behawioralnych zwierząt w konkretnych warunkach oraz określanie i realizacja możliwych sposobów ich zaspokojenia).

W tym kontekście istotnym elementem jest łączenie obiektywnych wskaźników dobrostanu ze wskaźnikami subiektywnymi i psychologicznymi, wyjście poza fizjologiczne czy zdrowotne korelaty dobrostanu wynikające z potrzeb czysto biologicznych (na czym skupia się biologia czy medycyna weterynaryjna) i wzbogacenie tego zagadnienia o aspekt emocji i motywacji.

Nasze działania wychodzą poza redukcję czynników patogennych i  cierpienia zwierząt; mają uwzględniać także pozytywne doświadczenia i potrzeby wynikające z ciekawości, czy też konieczność wzbogaceń środowiskowych itp. W zależności od wybranej specjalizacji Absolwent posiądzie nieco inne kompetencje, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe.

SPECJALIZACJE:

Problemy behawioralne oraz szkolenie psów i koni
Terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt
Szkolenie sportowe

 

Szczegółowy program specjalizacji dostępny w załączeniu.

Opłaty:

Czesne: 7500 zł za rok

  • można płacić w ratach (nie podnosi to kwoty)
  • w razie zajęć wyjazdowych, niektóre koszty będą musieli ponieść studenci (np. dojazd i wyżywienie)

Szczegółowy wykaz opłat >>

 

Organizacja nauki:

3 letnie studia zaoczne, licencjat

  • zajęcia będą odbywały się głównie w soboty i niedziele, rzadziej piątki wieczór
  • grafik zjazdów zostanie podany 30 czerwca