Rejestracja na lektoraty dla studentów zaocznych

Studenci uczestniczący w lektoratach w semestrze zimowym na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, chyba że wydział zdecyduje inaczej.
Dotyczy to również sytuacji, w której student nie dysponuje już żetonami, co będzie łączyło się z koniecznością uiszczenia opłaty za kolejny semestr lektoratu!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (tylko z semestru letniego!) w terminie:
31.01. – 18.02.2020 r. Rejestracja na e-lektoraty odbędzie się w tym samym terminie.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat. 

Więcej informacji >> 

Posted in Bez kategorii.